Dr. Galuska László Pál

Szövegíró és egyetemi oktató vagyok. Magyar nyelv és irodalom szakon szereztem diplomát a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. 1997-ben ugyanitt drámajáték-vezetői minősítést is kaptam.

Egyetemi szakdolgozatom drámatörténeti és dramaturgiai kérdéseket feszegetett: a bosszúmű épülését vizsgáltam Shakespeare: Hamlet c. tragédiájában.

PhD kutatásom témája szintén drámatörténeti jellegű volt: a XVIII. századi magyarországi felekezeti iskolai komédiákat vizsgáltam mitológiai szempontokból.

A kecskeméti Katona József Gimnáziumban tanítottam 11 évig. Oktatok és kutatok 1998 óta a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, és annak jogutód intézményeiben – jelenleg a Pedagógusképző Karon. Fő kutatási területem a gyermekirodalom és a mesedráma.

Az egyetem felnőttképzési tevékenységéhez kapcsolódóan tanítok drámatörténetet, valamint dramaturgiaelméletet és –történetet is.

Mindemellett mesedrámák írásával is foglalkozom: több darabomat is bemutatták már bábszínházi és „nagyszínházi” matiné-előadások keretében.

Szeretem és tisztelem a bábszínházat, a bábjátékot. Mint színházművészeti irányzat nagyon hatékonyan alkalmazható a pedagógiában, nemcsak azért, mert megmozgatja mind a játszók, mind a nézők fantáziáját, hanem azért is, mert egy komplex – talán a legkomplexebb – színházi és drámai kifejezési forma.

Ezért is örömteli és megtisztelő, hogy beválasztottak a Magyar Bábjátékos Egyesület vezetőségi tagjai közé.

Elérhetőségem: galuska.laszlo@pk.uni-neumann.hu