Bagi Márta Anna – elnök Bagi Márta

“Taníts szórakoztatva, szórakoztass tanítva, szelíd erővel, bábjátékkal!” (MBE)

Rendkívüli megtiszteltetés, hogy a Magyar Bábjátékos Egyesület elnöksége bizalmat szavazott számomra, így 2022. nyara óta én tölthetem be az elnöki szerepet. 

Elnöki megbízatásom idején igyekszem az amatőr csoportok és pedagógusaik, csoportvezetőik munkáját segíteni. A támogatás, a gyerekek bábjátszáshoz való viszonyának megerősítése csak összefogással lehet eredményes. Törekedni fogok arra, hogy  a társszervezetekkel kooperációra lépve segíteni  tudjuk a már megalakult bábcsoportok működését, újabbak elindítását ezen a varázslatokkal kikövezett úton.  

A bábhoz való kötődésem a gyermekkorban gyökeredzik. A wekerlei úttörő bábcsoportban alapozódott meg ez a máig tartó szerelem, amely a bábok világához köt. Az évtizedeken át tartó folyamatos tanulás, önképzés, elhivatottság meghozta gyümölcsét. 

1985-2018-ig óvodapedagógusként dolgoztam a Zuglói Meseház Óvodában. Pedagógiai munkám fontos eszközeként használom az irodalmat, a dramatizálást és bábjátékot.

2015 – ban Mesterprogramomban vállaltam a bábjáték óv-i népszerűsítését, ezen a téren innovációk és mentorfeladatok ellátását. 

2018 óta a ZEÓ Napraforgó Tagóvoda vezetőjeként igyekszem a bábjátékot minél gyakrabban becsempészni az óvodásaink életébe. Szűkebb és tágabb környezetemben működő bábcsoportok, báb iránt érdeklődő óvodapedagógusok munkáját igyekszem segíteni, nyomon követni.  

Az utóbbi években lehetőségem nyílt a felnőttek képzésére is akkreditált tanfolyami és főiskolai keretek között. 

1999-ben szerzett bábszínészi végzettséggel érzem felhatalmazva magam arra, hogy pedagógustársaimat segítsem a mindennapi alkalmazását. A profi bábosokkal a mai napig élő a kapcsolatom. Ezt a kapcsolati tőkét szeretném az MBE érdekeiben kihasználni. 

S bár a gyermekeim születése után a pedagógusi pályára tértem vissza, a színházban megszerzett tudást a mindennapokban is alkalmazom. Ettől más, ettől speciális az én óvodai munkám. A gyermekeknek szóló meséket sikerül sajátos formában játszani, olyan előadásokat létrehozni, ami újszerű, látványos és a gyermekek számára fejlesztő hatású. A közös játékban a gyerekek jól érzik magukat, kommunikációjuk és szociális kompetenciájuk egyedi módon fejlődik.

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület felkérésére, a papírszínházak mintájára készült „Cipősdoboz színházat”, már több helyen bemutattam. Használatát elsősorban a gyakorló pedagógusok (óvónők, tanítók) számára ajánlom, készítését részletesen ismertetem az Óvónők kincsestára 2013 júniusi kiadványában. – Raabe kiadó)

Évek óta örömmel teszek eleget különböző Bábjátékos fesztiválokon zsűritagként való felkéréseknek, tartok előadást óvodákban nevelőtestületi értekezleteken, munkaközösségi foglalkozásokon a bábjáték témakörében. A MBE által szervezett, budapesti illetőségű fesztiváloknak, bábjátékos találkozóknak állandó szervezője lettem. Örömmel vállalom bábos táborok szakmai segítését, az ott szerzett tapasztalatokat további munkámban kamatoztatom. 

2012 óta vagyok tagja a pedagógusokból álló Meseláda bábcsoportnak. Az elmúlt években állandó társulatunk bemutatta a bábjáték sokféleségét technikában, tartalomban egyaránt. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az NKA támogatásával 2016-ban az UNIMA (Nemzetközi Bábszövetség) meghívására Örményországban képviselhettük Magyarországot. A bábcsoport tagjaként rendszeres kapcsolatom van mind a gyermekekkel, mind pedig a civil közönséggel. Az előadások által alkalmazott sokféle technika, a színpadi fegyelem nekem is állandó tréning, s egyben kontroll is.

2020-ban ért az a megtiszteltetés, hogy MBE által adományozható Mészáros Vincéné díjjal  ismerte el eddigi munkámat. Köszönet érte.

Zuglóban 2015 óta több bábfesztivál megszervezésével olyan sajátos élményt kínáltam a zuglói óvodásoknak, ahol a kortársaik játéka nyomán önmaguk is felbátorodva fognak bábot a kezükben. 

A Zugló Tv archívumában több, bábjátékos témakörben velem  készült beszélgetés is  fellelhető. 

Hiszem, hogy a bábnak ereje van, a bábjáték a kiegyensúlyozott, boldog gyermekkor soha nem mellőzhető része. Legyen a báb minél több pedagógus zsebében, hogy gyermekeink rácsodálkozhassanak a környező, valós világra, amit mi teremtünk nekik!

Igyekszem nagybecsű elődeim méltó utóda lenni. 

Szeretnék ebben a segítségetekre lenni!

Keressetek bátran!
mabagi0122@gmail.com

Publikációim: 

Drámai lehetőségek az óvodai élet mindennapjaiban  Bábjátékos – jubileumi kiadvány  (2018)

A bábok bűvöletében

Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat / 10. évf., 1. szám 214–227. (2022)