Sikerrel zárult a Magyar Bábjátékos Egyesület mesenapja

A Népmese Napja alkalmából a Magyar Bábjátékos Egyesület is magához vette kincsekkel teli tarisznyáját, hogy csatlakozzék a HunRA – Magyar Olvasástársaság- tiszteletreméltó törekvéséhez, miszerint az ünnepnap közeledtével kiemelt figyelmet szenteljünk népmesei kincsünk ápolásának, a közösségteremtő, valamint közösségformáló értékének.

Szentirmai László, az MBE elnöke, Kiss Árpád-díjas ny. főiskolai docens 40 eredeti diával illusztrált előadását hallgathatta a VIII. Országos népmese- konferencia látogatója Kaposvárott. Előadásának címe: A roma kultúra színrevitelének szerepe a gyermekkori szocializációban és a gazdag személyiség megalapozásában.

Budapesti rendezvénysorozatunkat 2012-ben a Karinthy Frigyes Könyvtár, és a siroki utcai Csicsergő Óvoda fogadta be. Közel 250 gyermek és felnőtt élvezhette egyesületünk mesemondóinak látogatását a két intézményben, hogy megkülönböztetett tisztelettel fordulhassunk mind a magyar, mind más népek meséi felé.

A 11. kerületi óvodásokat, szüleiket, és a könyvtárlátogató családokat csalogattuk mesebeli utakra.

Népmeséink és népdalaink a legszebb, és legbölcsebb költészetet magukba rejtő lenyomatai a néphagyománynak. De míg énekelni egyedül is lehet, addig a mese lételeme a hallgatóság. Ezek a történetek foglalják magukba a múlt bölcs tanácsait és tapasztalatait, amelyek a mesehős személyén keresztül útmutatást adnak abban, hogyan álljunk helyt a világban: megtanít szembenézni a veszélyekkel, felismerni a jót, és leküzdeni a rosszat, felvértezve az erénnyel.  A mesék, hajdanán, szórakoztattak, neveltek és tanítottak felnőttet és gyermeket egyaránt.

Ezúttal félre tettük bábjainkat. Legyen a szerep a szavaké, a mese szereplőinek lelki történései tükröződjenek a mesemondó tekintetében! A mesehallgató alkossa meg saját belső képeit, és építse fel a senki máséval nem azonos mesevilágát!

Voltak, akiknél a kiskakas kapirgált, és küzdött a gyémánt félkrajcárjáért. Mások Kolontos Palkó történetét átélve érezhették, hogy mindenkinek helye van a világban. A hetvenkedő nyúl bármennyire fürge lábú, alulmaradt a sünnel szemben, mert ésszel is lehet versenyt futni. Az aranyszőrű bárányt őrző juhász fejére végül az egyik legnemesebb erény, az igazmondás koronája került.

A rendezvény részét képezi a „Bábon járó mesék” címet viselő bábkiállítás. Ez olyan bábjátékokat sorakoztat fel, ahol a gyermekek viszontláthatják az előadott mesék szereplőit. A kiállítás anyagát a Bőrönd Bábszínház és a Meseláda Bábcsoport– a Magyar Bábjátékos Egyesület által képviselt amatőr bábjátszó csoportok szolgáltatják.

Köszönjük, hogy velünk ünnepelték Elek apó születésnapját, és ehhez méltóan együtt vehettük birtokba az „unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket!”

 Mészáros Gyöngyvér
óvónő, bábjátszó, az MBE alelnöke

Az ÚjbudaTV felvétele