Nem hivatásos bábjátékos csoportvezető képzés

hírcsík ABK_2019

A Magyar Bábjátékos Egyesület (MBE) és az Erdélyi Gyülekezet (EGY) közös szervezésében bábjátékos csoportvezetőket képző /az 1993. évi LXXIX. törvényhez kiadott 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelethez igazodó /akkreditált tanfolyam indul, melynek formája bentlakásos tábor (8,5 nap, 8 éjszaka).

A tanfolyam besorolása: művészeti nevelés

Óraszám: 60 óra (60 credit), melyről a hallgatók a sikeres vizsga után tanúsítványt kapnak

Helyszín: az Erdélyi Gyülekezet karitatív, kulturális és oktatási központja

Cím: Reménység Szigete, 1106 Budapest, Gyógyszertári út 3.

A tanfolyam időpontja:

Kezdés: 2019. augusztus 16. péntek 14.00

Zárás: 2019. augusztus 24. szombat 10.00

Vizsga: 2019. augusztus 23. péntek 17.00

Vizsgafeltételek:

  1. részvétel az összóraszám minimum 90%-án
  2. a tanfolyamon szerzett tudásról a hallgató által készített jegyzetekből, rajzokból, fotókból stb. összeállított olvasható és esztétikus portfolió
  3. a záróvizsgán minimum 50%-os eredményességgel kitöltött tesztlap
  4. kiscsoportos (4-5 fő) bábjáték (5-8 perces etűd) bemutatása a hallgatók által készített bábokkal, díszletekkel, kellékekkel.

A tanfolyamra való jelentkezéshez nem szükséges bábos előképzettség!

A jelentkezéseket fogadja: Koryürek Vera  (MBE tanfolyamszervező és -oktató, az Erdélyi Gyülekezet presbitere) a koryurekvera@gmail.com email címen.

A tanfolyam ára: kedvezményesen 45.000 Ft/fő. (Eredeti ára 60.000 Ft/fő, a 25%-os támogatást az Erdélyi Gyülekezet ajánlotta fel, s ezen felül az ingyenes ellátást /szállás, napi 3x étkezés/ is biztosítja.)

Fizetési mód:

Banki átutalás: az Erdélyi Gyülekezet számlaszámára: OTP 11784009-20603382

A megjegyzés rovatban szerepeljen a befizető neve és a “bábos tanfolyami díj” meghatározás!

Készpénzes befizetés: a tanfolyam kezdetén a helyszínen.

Kiknek ajánlott a képzés?

Óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szociális munkás, szakoktató, hitoktató, fejlesztőpedagógus, pedagógusasszisztens, és hasonló végzettségűeknek, akik 4 és 16 év közötti gyermekekkel foglalkoznak, és nyitottak a művészetekre.

A tanfolyam oktatási programja:

Elméleti órák: Művészet-lélektani és pedagógiai kulcsismeretek bábjátékra alkalmazva, báb- és bábjáték-történet, dráma- és színháztörténet a bábszínház tükrében, társművészetek.

Gyakorlati órák: Dramatizálás, látványtervezés, bábkészítés, bábmozgatás, bábszínész mesterség, konkrét gyakorlati dramaturgia, rendezési gyakorlat.

Részletes órarendet a jelentkezőknek küldünk!

Az előadók és oktatók névsora: Szentirmai László, Urbán Gyula, Lovas Józsefné, Koryürek Vera, Kovács Hédi, Benkő Ildikó, Asszisztensek: Maszlay Judit, Turcsányi Gyuláné. Kiemelt célunk, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adjunk át a hallgatóknak, amivel minimális költségből teljes esztétikai és pedagógiai értékű alkotásokat hozhassanak létre a gyermekekkel.

https://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/