Bábszínjátszók felmenő rendszerű találkozója

gyBÁBOS felhívás_2_szalag

A bábjátékos csoportokban folyó közösségi tevékenység a szociális fejlődést, az alakuló személyiség érlelését szolgálja, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formája. A cél olyan kulturált, értékes ismeretekkel bíró, kreatív, empatikus és rugalmas megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akiknek a dráma, a bábszínpad adta élmények nyomán fontos szerepük lehet az értékközpontú, a toleráns társadalom létrehozásában.

A magyar bábszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára benevezhet minden olyan csoport, amelynek tagjai legalább 80%-ban 6-15 év közötti iskolások.

A találkozóra – műfaji és tematikai megkötés nélkül – a csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadásokkal nevezhetnek be.

Az előadások ajánlott műsorideje:

  •  alsó tagozatos csoportoknál 15 perc,
  •  felső tagozatosoknál 25 perc.

Egy csoport csak egy előadással nevezhet be.  

A jelentkező együttesek a működési helyük szerinti megyei találkozón – Pest megyében a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája által szervezett megyei bemutatókon, a Budapest városiak a Pestújhelyi Közösségi Házban – indulhatnak. (A találkozó meghirdetőjével történő egyeztetés alapján – a földrajzi távolságok miatt – kivételes esetben ettől el lehet térni).

Az első lépcső hagyományosan a megyei/regionális/kistérségi találkozó szintje. Minden ilyen területi bábszínjátszó találkozó biztosítja résztvevői számára az országos találkozó felmenő rendszerébe való bekapcsolódást –, amennyiben az induló csoportok eleget tesznek a nevezési feltételeknek, illetve a szervezők a MBE által összeállított listáról legalább egy főt meghívnak a zsűribe.

Minden ilyen területi bábszínjátszó találkozó végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt külön kéri.

A találkozókat szakmai konzultáció követi, amelyeken a MBE által delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös elemző beszélgetés formájában értékelik a látottakat, ezzel is segítve a csoportok további munkáját.

A második lépcső az országos (egri) fesztivál a találkozók záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre mindenütt az első lépcsők zsűrije terjeszti fel azt az előadást, amelyet ebben az évben példaértékűnek talál. A végső kiválasztás az utolsó regionális találkozót követően (első lépcsők zsűrijeinek, MBE delegáltjai által kialakított döntésre figyelmezve) történik meg. Erről, legkésőbb a döntést követő napon – elektronikus úton – értesítjük a meghívott csoportok vezetőit.

A fesztiválra meghívást kaphatnak a határon túli magyar bábszínjátszó fesztiválokról válogatott előadások is.

A meghívott csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi eszközök mértéke és a helyszín határozza meg, ami az elmúlt években 15-26 között váltakozott.

  • megyei fordulók (március vége-április)
  • országos fesztivál (június első fele)