Újabb fecskék repültek ki

A Párbeszéd Háza és a Magyar Bábjátékos Egyesület által meghirdetett OH akkreditált Bábjátékos csoportvezető képzés 2021. június 5-én a tanúsítványok kiadásával lezárult.

Az eredetileg jelentkező 22 fő közül 14 teljesítette az elvárt aktivitás ésjelenlét minimumát,valamint ütötte meg a tanúsítvány kiadásához szükséges szintet. Ezt a záróvizsgán bemutatott portfólióik, valamint írásbeli és szóbeli teljesítményeik alapján állapította meg az öt tagú vizsgabizottság.

A lebonyolításért felelősök köszönetüket fejezik ki azért a körültekintő és teljességre törekvő támogatásért, amit a Párbeszéd Háza részéről megkaptak. Az előadásokhoz, a műhelymunkához és a bábjátékhoz többszörátrendezett teremben kényelmes munka folyt.

A vizsga, s az anonim hallgatói elégedettségi kérdőívek rámutatott néhány problémára, melyeknek a későbbiekben felülvizsgálat tárgyát kell képezniük:

 • ha csak lehet, el kell kerülni az online módon való képzést (még az elméletesetében is) – vagy egy kifejezetten távoktatásra profilírozott, korszerű IT elemekkel teletűzdelt„munkatankönyv” előállítása szükséges.
 • a személyes ottlétre épülő munkákhoz elkerülhetetlen
  • egy limitált számú próbabáb-sorozat készíttetése, valamint
  • a legegyszerűbb – a személyes alapeszközökön túli – eszközökből és gépekből (ezermester készletek)szervezett alkalmiműhely.
 • a kiírásnak erősen kell hangsúlyoznia a képzés alapfok jellegét.
 • a képzés végén kitöltött hallgatói elégedettségi kérdőív szerint (aminek alapját a hallgatói elégedettségi kérdőíveken, 1-10-es skálán megjelölt helyezések adták)a következő – végülátlagoltértékekhez jutottunk:
  • a képzés előkészítettsége 5 és 7 közöttire, kulminál.
  • a kínált tartalmakat 7 és 10 közöttire,
  • az elmélet és gyakorlat arányát illetően megoszlik a vélemény, a csoport egyik fele 4-6, a másik 9-10 közöttire értékelték.
  • Az oktatók felkészültségével elégedettnek mondható a közösség.
  • Az oktatástechnikai körülményeket 7-8, míg a gyakorlatba ágyazott elmélet és a kézimunka körülményeit 7-10 között kiegyenlítettnek ítélték.
  • A képzés helyszínétszintén magas fokú elégedettség kísérte.

Az oktatói munkát ért kritikák rámutattak a távoktatás sérülékeny voltára. Ez ismét a munkatankönyv szükségességérefigyelmeztet.

A hallgatókban kialakult összkép vegyes.A szerényebb előképzettséggel érkezők dicsérték és köszönték az oktatók részéről tanúsított munkát.

Summázva: a hallgatóság hozzáállása több, mint pozitív volt és nem egy hangulatos esemény, jelenség, pillanat tanúi lehettünk – főként a személyes ottléttel megtartott alkalmakon.

A tanfolyamon képek (mozgóképek) sokasága készült.Kértük és kérjük, hogy néhányat a tanfolyam számára ajánljanak fel, személyes csatornáikon vigyék jóhírünket.

Ismételten megköszönve a Párbeszéd Háza úttörőnek mondható gördülékeny hozzáállását, javasoljuk egy új, de tananyagában javított kurzus meghirdetésének megfontolását.

Sárospatak/Budapest 2021. 06. 16.                                                                    MBE