„Studio Campo Gepetto” – Sárospatak, 2014. június 10-14.

S_C_Gepetto címsáv

A Magyar Bábjátékos Egyesület olyan pedagógusképzésben szerzett diplomával rendelkezők, illetve OKJ tanfolyami képesítéssel rendelkező bábosok jelentkezését várja, akik a Nemzeti alaptanterv, illetve a kerettantervek,  valamint a korrekció előtt álló Óvodai Nevelési Alapprogram alkalmazására készülnek – különösen azokat, akik igyekeznek tanítványaikkal az egész napos iskolai jelenlétet hasznosan kitölteni.

Mára szép korba ért az iskolai, az egyházi és más fenntartású csoportokat vezetők kara. Itt az a pont, aminél már nem halogatható a vérfrissítés, a csere és ezzel együtt a váltótársak képzése.

A „Studio Campo Gepetto” egy nyári tábor, egy olyan bentlakásos tanfolyam, amelyet Sárospatakon, a szép évtizedeket megért „Zsákomban a bábom” Nemzetközi Bábfesztivál helyszínén, 2014. június 10-14. között rendezünk meg. Részvételi díj: 20.000 Ft.

38 kötelező és tetemes számú fakultatív elméleti és gyakorlati órán az alábbi témamagok köré szerveződő tudás szerezhető meg:

A pedagógia területéről, különösen (a Nemzeti alaptantervről, a kerettantervről, az Óvodai Nevelés Alapprogramjáról)

A szociológia területéről, különösen (A közösség, a csoport helye a társadalmi közegben)

A lélektan, művészetlélektan területéről, különösen (A bábjáték szerepe a gyermeki személyiség fejlődésében (befogadás, alkotás)

A dráma és báb/színháztörténet területéről, különösen (Egyetemes és hazai bábtörténet – kistrakta, benne a bábos dramatikus népszokások, a művészi bábjáték-kísérletek,  a vándorbábos dinasztiák, a főbb mai magyar bábszínházi műhelyek)

A társművészetek területéről, különösen
képző-, és építőművészeti alapvető ismeretek – tér-szín-forma-tömeg-fény-mozgás.
zene és a bábszínpad
Folklór és magyar népművészet

Tanulmányozandó ismeretkörök, képességek / gyakorlat
Darabválasztás
(kikkel? Mit?)
Etűdszerkesztés (zenére, szövegre), dramatizálás
Szövegelemzés, vágás, húzás, montázs stb. (szituáció, motiváció, fő- és melléktémák)
Rendezőpéldány készítés

Műhelygyakorlat
Szcenika – a bábszínház tere

Bábkészítés
Rögtönzött
bábok készítése termésekből, tárgyakból, papírból a három alaptechnikára
Kesztyűs, wajang árny és marionett bábkarakterek – tervezés

Bábszínész-mesterség
Játék puszta kézre
Tárgy és báb-animációs gyakorlatok – Játék tárgyakkal
Színpadi beszédtechnika – báb karakter-hangok, hangi torziók, stb.

Oktatók:

Kovács Hedvig, bábjátékos művészeti oktató
Koryürek Vera, Budapest Bábszínház, bábkészítő
Kovács Hajnalka,  DLA, főiskolai adjunktus, mestertanár
Szentirmai László, bábjátékos művészeti oktató,  ny. főiskolai docens
Tóth László, bábjátékos művészeti oktató
Urbán Gyula, rendező, bábművész

A munkálkodást a tanári kar értékeli. A vizsga és követelményei:
elméleti vizsga
A tábori elméleti tárgyak (Szociológiai alapismeretek, Bábesztétika, Dráma- és színháztörténet, Bábtörténet, Társművészetek, Művészetpszichológiai ismeretek, stb.) ismeretanyagából összeállított tesztlapon

gyakorlati vizsga
Tábori élet alapján készített rövid, saját etűd (próba)bábbal (önállóan két kézzel, vagy egy unterman igénybevételével)

Jelentkezés űrlap kitöltésével (február 1. után)

2014. január 22.
MBE