Módszertani levél I

Módszertani levél (1.)

Az iskolázásban folytatott – pedagógiai jelzővel illetett – bábjáték céljai megfelelnek az iskola egyik célkitűzésének – konkrétan a sokoldalú személyiségfejlesztésnek. A nevelés egyik fókuszában az IQ folytonos fejlesztése áll – joggal – de a közelmúlt bemutatta, hogy az EQ ugyanilyen fontos, gondozása nélkül a közösségépítés nem működtethető ideálisan.

A bábcsoportvezető által alapított és vezetett kis csoport összes tevékenységei arra összpontosulnak, hogy képességeik – a finommotoros mozgásuk, a társas, kooperációs kompetenciáik és az esztétikum – különösen a harmonikus szépség – felismerésére és létrehozására nyitottság  – javuljanak. Ezt csak munkával megszerzett tudással lehet elérni. Ám ez a tudás „nem letölthető”, nem az a fajta, ami „leszedhető” a NET-ről.

T.Kovács Zsuzsanna (Zsarátnok, Miskolc) ehhez a következőt fűzi: „….én első helyre tenném a téma kigondolását, a szüzsé összeállítását. Ezután jöhet a bábtechnika, anyag-és eszközhasználat, végül a dialógusok összefésülése egy-egy jelenet erejéig. Amennyiben abban gondolkodik a csoport, hogy ez a tevékenység egyszer a színpadra kerül, akkor nem árt, ha a csoport vezetője méreteket, arányokat is javasol, kér, megszab.”

A gyermekbábos országos találkozó közös platformja: a gyermekcsoportok – vezetőikkel együtt – bemutatják, hogy a végeredményig elvezető úton mit csináltak, ezért a következőt kérjük a jelentkező vezetőktől:

  1. Egyszerű, a gyerekek által is elkészíthető bábtechnikákban gondolkodjanak. Az a legjobb, ha az iskolai technika tantárgy által kínált/használt eszközökkel és egyszerű köznapi anyagokkal oldják meg a feladatot.
  2. A játék alapjául válasszanak rendkívül egyszerű nyersanyagot! Valószínűleg a nagyon egyszerű párbeszédes szituációk, iskolai események, köznapi emberi helyzetek jöhetnek számításba. A jelenetekben szereplők kiválogatásába vonják be a gyerekeket! Minden bizonnyal mulatságos, nem várt karakterek fognak előkerülni, javasoljuk, hogy a médiából érkező „alakokat” (Amerikakapitány, Grincs, Énkicsipónim, Vanellope von Cukk …) ne támogassák.
  3. Készítsenek a gyerekekkel bábokat együtt. Ez eszközhasználatot, kis praktikákat jelent, amit csak így lehet átadni. Ilyenkor derül ki, hogy egy egyszerű ragasztási feladat is, mennyi odafigyelést igényel, ha szeretnénk elkerülni, hogy a gyerekek gányoljanak. Mindez nagyon jól fotózható. Mozgóképként egyszerű digitális fényképezőgéppel és okostelefonnal is rögzíthető. A zsűri nagyon is képes lesz arra, hogy értékelje a csoportvezető által avatottan befolyásolt, tanulói alkotó tevékenységet. Ne „vásárolják” a figurákat
  4. Beszéljék meg, elemezzék a kiválasztott jelenetet! Írják meg a „kanavászt”. A hevenyészett dialógus próbáit vegyék fel! Az a legjobb, ha látszik és hallatszik a gyerekek reflexiója.
  5. Válogassak és véglegesítsék a jelenet/ek/ szöveganyagát. Gyakorolják be a rögzült párbeszédet, miközben törekedjenek a jelenet színészi megformálására, a mozdulatokra, a hangokra, a ritmusra, a tiszta beszédre, mindenre, amitől egy jelenet eljuthat a csúcsig.
  6. Ha használnak és készítenek díszleteket, akkor azoknak az elkészítését is dokumentálják.
  7. Jó lenne látni a csoport, vagy páros, vagy szólójátékos előkészületeit egy jelenethez (Építés- játék-leszerelés).

„Tetszik a telefonos, fényképezős rögzítés, motiválja a gyereket, hogy most klipet készítenek.

Az igazi kreatív munka oroszlánrésze most is a pedagógusra hárul, de úgy gondolom, hogy akik ezt merik vállalni, azok megértik a módszertani ajánlásodat, és rövid időn belül fantasztikus ötletekkel állnak elő.” fűzi hozzá T. K. Zsuzsanna

Summázva az előbbieket, ne „kész” produkcióval igyekezzenek szerencséltetni az értékelő bizottságot, hanem inkább a kis mozaikok egymásba fűzésével mutassák meg azt a játéktevékenységet, ami a pedagógiai bábjáték lényege.

A felvételeket, mint korábban is úgy kellene összefűzni, hogy a kész film – elő és záró feliratok nélkül – inkább 6-9, de 12 percnél semmi esetre sem többet ne legyen hosszabb. Természetesen meg lehet tűzdelni az így létrejövő anyagot 4-7 másodperces informatív állóképekkel is, amelyek rendkívül jól köthetik össze az 1-2 perces, esetleg hosszabb jeleneteket. Gondolkozzanak a néző szemével, aki esetleg a „Kóchuszárok bábcsoport” tevékenységéről készült összefüggő anyagot ismét csak online láthatja és belegebed az egymás után következő videó novellákba. Előfordulhat, hogy májusban Szolnokon a csoportnak majd már „élőben” is részt lehet vennie. Abban az esetben, a gyakorolt pár jelenetnek lesz lehetősége a színpadra kerülni. (De ezzel az eshetőséggel – a jelenlegi márciusi időpontban – csak nagy fantáziával bírók próbálkozzanak eljátszadozni…).

A fentiek bővebb megtárgyalására sor kerülhet, amennyiben felkeresik az egyesület vezetőségét. Elérhetőségeik a honlapon megtalálhatók.

www.mababjatekosegylet.hu

  1. Kovács Zsuzsanna

Szentirmai László

MBE