KÉPZŐK KÉPZÉSE KONFERENCIA (Kecskemét, 2015. november 16-17.)

kméti anzix hírA két napos konferencia a Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban NMI) és a Magyar Bábjátékos Egyesület (továbbiakban MBE) együttműködésében jött létre. A helyszínt a kecskeméti Ciróka Bábszínház biztosította.

A rendezvény Polyák Albert, főigazgató (NMI), Dombi Ildikó főosztályvezető (NMI), valamint Szentirmai László elnök (MBE) bevezető gondolataival kezdődött. A hallgatóság előtt nyilvánvalóvá vált, hogy 2015 végére szilárd elhatározássá lett az amatőr tevékenységek, jelesül a bábozás állami oldalról való támogatása. A főigazgató által előtárt gondolatok közül az egyik igen fontos pont a bábjátékos csoportok vezetőinek képzése, továbbképzése, míg a másik szintén jelentős elem a csoportok felmenő rendszerű bemutatkozási lehetőségének körvonalazása volt.

A három, különböző szemszögből előtárt gondolatsor egybecsengése rendkívül fontos konklúziót előlegezett meg: az amatőr bábjátszással kapcsolatban történő, rég várt lépéseket (lásd: https://mababjatekosegylet.hu/mbe-hirek/vitez-laszlo-zaszlaja-alatt-komlo-2013-oktober-25/ https://mababjatekosegylet.hu/mbe-hirek/3153/attachment/szakmai-egyezteto-forum_hircsik/) az NMI és az MBE egyenrangú viszonyban fogja megtenni.

A 60 órás limit folyamatos hangoztatása elérte a célját, mert kialakult az az egyetértés, hogy a képzésnek jobbára alapozó természetűnek kell lennie és csak a tananyagok rafinált előtárásával (távoktatási, elektronikus formák) lehet valamiféle differenciáltan emelt minőséget elérni. Végül kikristályosodtak az alábbiak:

Kimondhatjuk, hogy a tanfolyam, aminek indítására készülünk, nagyszerű minőséggel bír. A végzett hallgatók (otthonukba visszatérve) képesek lesznek, tudnak majd

  • a tanult ismeretek, szerzett készségek alapján
  • a saját lendületükből, ötleteikből önállóan, vagy kis segítséggel

produkciókat létrehozni. Létrehoznak, illetve működtetni tudják a saját kis bábcsoportjukat, egy bábjátszással összetartott közösséget. Életbátorságot kapnak ahhoz, hogy merjenek szabadon gondolkodni, eszközöket keresni, s ha szüséges, akkor egy mentorhálózatra támaszkodni.”

Szentirmai László

képzőkKépzése Kmét2015_4(1) képzőkKépzése Kmét2015_8(1) képzőkKépzése Kmét2015_2(1)