Emlékeztető a Magyar Bábjátékos Egyesület Vezetőségi üléséről

Magyar Bábjátékos Egyesület Vezetőségi ülés – kibővített

Időpont:2021.február 14.

Helyszín:Kecskemét, Civil Ház,Munkácsy út 24.

Téma: Aktuális feladatok. Pályázatok teljesítése. Megüresedettvezetőségi hely betöltése. Egyebek.

Jelen vannak:

Szentirmai László elnök, Bagi Márta,Szabó Antalné ,Dr.Galuska László vezetőségi tagok

Meghívottak:

Babos Eszter, Kovács Hajnalka, Vass-Eysen Ábel, Szentirmai Lászlóné gazd. ü. int.

Napirend:

 1. Szentirmai László MBE Elnök köszöntötte a jelenlévőket, ismertette a meghívóban szereplő témákat.

Átadta Bagi Márta részére a Mészáros Vincéné díjat.

Részletes tájékoztatást nyújtott az elnyert pályázatokról, azok felhasználásáról, szükségszerű átütemezéséről, módosítási lehetőségeiről.

 • MMA, NKA, EMMI, BM TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS.
 1. Részletes megbeszélés, ötletbörze a pályázatokon elnyert támogatások szükségszerű átütemezéséről.
 • Szentirmai Lászlóné ismerteti a pályázatok tartalmát, a felhasználható összegeket, a módosítási lehetőségeket.
 • Javaslatok: a korlátozások alatt aktívan működő csoportok eszközbeszerzésének anyagi támogatása, a közreműködő csoportvezetők anyagi támogatása.A részletes kidolgozást Szentirmai László és Szentirmai Lászlóné vállalja.
 1. Közös megállapodás születik a vírushelyzeti korlátozások miatt aktuálissá vált feladatokról:
 • módosítani szükséges az Alapszabályzatot- online kapcsolattartás, szavazás és véleménynyilvánítás, online közgyűlés megtartása érdekében.
 • az országosan működő területek bővítése kiemelten fontossá teszi az internetes kapcsolatok aktivizálását: megújult honlap, Facebook,blog indítása.
 • elkerülhetetlen a tisztújítás, az elnöki feladatok átvállalása.
 • indokolt a vezetőség kibővítése (a közeli közgyűlésig, ideiglenesen az időközben kialakult szokásjog szerint, a megelőző tisztújító közgyűlésen kiemelt pontszámot kapottak kooptálásával): a meghívottak nyilatkoztatása és szavazás után 2 fővel bővült a vezetőség – Babos Eszter és Vass-Eysen Ábel.
 1. Ebéd
 2. Galuska László ismertet és javaslatokat ad az online kapcsolattartás módjairól.
 3. Babos Eszter Blog indítását javasolja és annak működtetését vállalja.
 4. Vass-Eysen Ábel felhívja a figyelmet a pályázati elszámolások kritériumaira.
 5. Szabó Antalné tájékoztatást ad a BM- TÁRSADALMI felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságon tett látogatásról, az együttműködés és pályázat lehetőségeiről.
 6. Bagi Márta javasolja videó arcképcsarnok létrehozását az egyesület honlapján olyan bábosok bemutatásával, akik tevékenysége példa értékű. A felhívás elkészítését vállalja.
 7. Szentirmai László megköszöni a jelenlévők aktív – alkotó részvételét, megerősíti a javaslatok és a tájékoztatás elfogadását, a tartalmas vezetőségi ülést bezárja.