Bábpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

babos

BÁBPEDAGÓGIA PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDUL
a Debreceni Egyetem Gyógypedagógiai és Gyermeknevelési Karán,
Hajdúböszörményben – akár már 2019 szeptemberében!

A képzésért felelős a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara

A szakért felelős oktató: Láposi Teréz mesteroktató

Képzési cél: A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek kiegészítése a bábpedagógia alapvető eszköztárával, alkalmazási lehetőségeivel, a tárgyalkotás játékba transzformálódásának módjaival, a pedagógiai bábjáték, a fejlesztőpedagógia, a művészeti bábcsoportok vezetésének módszertanával, a bábos gondolkodás személyiségfejlesztő hatásával.

A képzés formája:                             levelező

A képzési idő:                                   4 félév

A képzési idő kontakt óraszáma:     360 óra (az elmélet és a gyakorlat aránya:

elmélet: 31%, gyakorlat: 69%)

Szakképzettség megnevezése:         Szakvizsgázott pedagógus
                                                           (bábpedagógus szakterületen)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A bekerülés feltétele: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, szociálpedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél, vagy tanár szakképzettség és legalább három év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Részletesebben többet a https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/babpedagogia_honlapra.pdf címen.

Elérhetőségek:

Honlap:          gygyk.unideb.hu
Tel.:               52/560-005.
E-mail:           elekp@ped.unideb.hu
Postacím:      Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

vagy:
Láposi Terka – 06 20 263 1900, lapositerka@gmail.com)

Láposi Terka