A Magyar Bábjátékos Egyesület küldetésnyilatkozata

Célunk az amatőr bábjátszás – benne különösen az alkalmazott bábjáték – felelős és szakszerű gyakorlatának támogatása. Ezt elsősorban átfogó koncepciók kialakítása, valamint pedagógusok (tanítók és óvodapedagógusok), közművelődési szakemberek képzése, továbbképzése révén kívánja elérni.

Az amatőrt (mint fogalmat) szociológiai/pedagógiai oldalról közelítjük meg, ahol a művészettel való nevelést hangsúlyozzuk. Ez azt jelenti, hogy „csináljuk” és a bábozás komplex gyakorlatán át keressük és találjuk meg a bábművészethez vezető utat, végül a professzionális minőséget.

A Magyar Bábjátékos Egyesület különböző életkorú polgárok érték- valamint szakmai közössége, amely nyitott mindazok felé, akik elfogadják, hogy a hazához és a modern Európához való kötődés egymást erősítő fogalmak, egyszerre vagyunk nemzeti hagyományainkra büszke magyarok és európaiak, haladó gondolkodású polgárok.

Felajánljuk és közkinccsé tenni igyekszünk elméleti felkészültségünket és szakmai gyakorlatunkat. Soraink közé várunk mindenkit – gyereket, felnőttet egyaránt – akik a bábművészet művelésével és közvetítésével foglalkozik, vagy foglalkozni szeretne. Egyesületünk lojális a fiatal utódokhoz és korosabb honfitársainkhoz. Ápolva a magyar történelem vitathatatlanul leghaladóbb korszakának szellemi örökségét, s a reformkor nagyjaival egyet értve: hatni akarunk, alkotni és gyarapítani.

Sárospatak/Budaörs, 2021. január
Szentirmai László
elnök