Bábjátékos Portrékötetek 2. – Séd Teréz

Séd Teréz életét bemutató kötet.

Játékkategória: bábművészet
Szerző: Szentirmai László
Kiadványsorozat cím: Bábjátékos Portrékötetek
Kiadási év: 2009
Kiadó: Sárospataki Népfőiskolai Egyesület
Kiadás helye: Sárospatak
Nyelv: magyar

Ismertető:

„Minél távolabb áll egy jel attól, amit kifejez, annál jobban ábrázolja azt.”
Bábjátékos nemigen lelhet ennél nagyobb bölcsességre, amit Séd Teréz egész élete munkásságával igazol vissza.
A ma már közismert játszóház nem létezne nélküle. A bábos előadások elé szervezett, többnyire szabadtéri, néha gyermekseregeket (és a velük együtt érkező szülőket) megmozgató kézműves tevékenységek örököse ez az intézmény. Sok mai utód Terike figurái sokadik klónját úgy viszi be az óvodába, az iskolába, a kultúrházi gyermekfoglalkozásokra, hogy nem is sejti, kinek köszönheti, kihez kapcsolja a ragyogó ötletet. Mert önzetlen szerénységgel mindent szétosztott, semmit nem védetett le. S így tesz ma is.
Nélküle nem terjedt volna úgy és olyan ütemben a természetes anyagok használata, a tárgyjáték alapját jelentő „hulladékhasznosítás”, az egyszerű és mégis kifejező alapformák tisztelete. Nem szabadultunk volna meg olyan gyorsan a demagóg szocreál bábgiccsektől, lassabban fogadtuk volna be az anyag és a forma helyes értelmezésére támaszkodó műfaji törvényeket. Ő a XX. századi magyar kultúrtörténet nagymoguljai tanítványának, munkatársának, követének mondhatja magát.
Tisztességgel élt és nem visszaélt ezzel az egyedülálló életajándékkal.
Mert Séd Teréz minden poszton – ezek között is a fénykorát élő Népművelési Intézet volt a legfontosabb – a lényeges dolgok közkinccsé tételén tüsténkedett. Fáradhatatlan munkatársként járta az országot. Elment a legtávolabbi faluba is, ha ott egy bábcsoportvezetőjének támaszra volt szüksége, vagy Ő maga bíztató jövőt látott a pálya elején tartó kezdőben. Séd Teréz éles szemmel és patika-tiszta értékítélettel megáldott képzőművész, pedagógus, szervezőzseni és persze pótolhatatlan bábmágus.
Lakása egy olyan szezám, amit talán az ezeregy éjszaka meséibe lehetne méltón beleképzelni. „Ez itten a vázs-ól, hol a gyerek varázsol” – hangzik a tréfás mottó, ami egyben hitvallása is.
Ebből a kötetből talán megsejthető, hogy miféle út és hogyan vezet el a gyerekek tisztaszívű és hasznos neveléséhez.

Szentirmai László