Séd Teréz Gyűrű

A kitüntetést a Magyar Bábjátékos Egyesület (továbbiakban MBE) Séd Teréz bábművész kincset érő életművének adózva, s az Ő végakaratának is megfelelve hozta létre 2011-ben.
A Séd Teréz Gyűrű a magyar bábjátszás és a MBE céljai érdekében az átlagból kiemelkedő szellemi és gyakorlati eredményeket elérő, a maradandó értéket teremtő, valamint a kitartó, önzetlen munkát végző személyek munkássága elismerésére szolgál.
Olyan kitüntetés, amelyet az MBE Séd Teréz emléke ápolásával az egyesületi tagság motiválására, a tevékenység katalizálására az Ő kiemelkedő teljesítményére utalva hozott létre.
A kitüntetés ezüstgyűrű, amelynek rajzolata a lehető leghűebben őrzi a névadó személyes névjegyét és az adományozás tényét tartalmazó oklevél.


A Séd Teréz Gyűrű csak páratlan évben – indokolt esetben életműdíjként is – adományozható.
Ebben a kitüntetésben csak az részesülhet, aki a kitüntetés alapításakor megjelölt három kritériumból legalább kettőt egyszerre teljesített.
Séd Teréz Gyűrű kitüntetésre a MBE bármilyen rangú és bármely számú rendes tagja (természetes, vagy jogi személy) javaslatot tehet. Indokolt esetben elfogadható és mérlegelhető a tagság körén kívülről érkező javaslat is.
Az adományozási javaslatokat minden páratlan esztendő január 1 napjától február 20. napjáig – rövid, informatív indokolás kíséretében – írásban kell eljuttatni a MBE számára.
A Séd Teréz Gyűrű kitüntetéssel kapcsolatos eljárás a dokumentumtárban fellelhető.