Mészáros Vincéné díj

A díjat a Mészáros Balázs és a Magyar Bábjátékos Egyesület (továbbiakban MBE) Dr. Mészáros Vincéné, a Rózsák terei óvónőképző egykori tanára, a bábjáték óvodai meghonosításának úttörője életművének adózva hozta létre 2004-ben.

A „Mészáros Vincéné díj” a magyar nyelven folyó pedagógiai bábjátszás terén és a MBE céljai érdekében az átlagost meghaladó szellemi és gyakorlati eredményeket felmutató, maradandó értékeket teremtő, tanítványai és kollégái körében kitartó, önzetlen munkát végző személyek elismerésére szolgál.

A díj alapítását kettős cél vezette. Egyrészt hihetetlenül gazdag életműve előtt tisztelegve emléket állítani Zsóka Néninek, másrészt a megbecsülés ismétlődő kifejezésre juttatása azok iránt, akik akár kollégaként, akár kései tanítványként osztoztak/osztoznak vele a nemes célokért folytatott küzdelmekben, akikben a tőle ránk maradt gazdag örökség megőrzőit, gyarapítóit, munkásságának avatott folytatóit tisztelhetjük.

A Mészáros Vincéné díj – 2013 évtől –  195 x 145 mm méretű, nemes hollóházi porcelán plakett, (melynek grafikája Siklósi Eszter egyedi, rekesz-zománc műve rajzolatán alapszik), valamint az adományozás tényét tartalmazó oklevél.

 

A Mészáros Vincéné díj minden évben adományozható.

E díj, egy naptári évben maximum három főnek adható ki.

Ebben a kitüntetésben csak az részesülhet, aki a kitüntetés alapításakor megjelölt három kritériumból legalább kettőt egyszerre teljesített.

A Mészáros Vincéné díj kitüntetésre a MBE bármilyen rangú és bármely számú rendes tagja (természetes, vagy jogi személy) javaslatot tehet. Indokolt esetben elfogadható és mérlegelhető a tagság körén kívülről érkező javaslat is.

Az adományozási javaslatokat minden évben január 1, napjától február 20. napjáig – rövid, informatív indokolás kíséretében – írásban kell eljuttatni a MBE számára.

A Mészáros Vincéné díj kitüntetéssel kapcsolatos eljárás a dokumentumtárban fellelhető.